Treść główna

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

Wszystko zaczęło się w 1992 roku.

Wtedy to, przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu-Karłowicach powstała KUCHNIA CHARYTATYWNA. Po ponad 20 LATACH działalności i zdobytych doświadczeniach, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom założyliśmy FUNDACJĘ ANTONI.

Naszą misją niezmiennie jest niesienie pomocy:

  • osobom bezdomnym,
  • ubogim,
  • starszym,
  • potrzebującym wsparcia na różnych poziomach.

Po przez konsekwentne i profesjonalne działania pomocowe, edukacyjne i integracyjne staramy się minimalizować problemy społeczne jakimi są:

  • bieda,
  • niedostatek,
  • samotność.

Aktualności