Treść główna

Pomoc uchodźcom w marcu

Krótkie podsumowanie naszych działań pomocowych na rzecz Ukrainy przeprowadzonych w miesiącu marcu.

Od początku wojny na Ukrainie zaangażowaliśmy się w pomoc dla ludności dotkniętej wojną na Ukrainie. Rozpoczęliśmy organizowanie zbiórek i transportów z pomocą dla ludności cierpiącej z powodu wojny. Również podjęliśmy działania pomocy uchodźcom przybywających z Ukrainy.

Przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu w namiotach wydajemy codziennie ciepłe posiłki i inne niezbędne rzeczy pierwszej potrzeby dla osób, które przyjeżdżają.

Pomagamy znaleźć lokum tym, którzy chcą zostać w naszym mieście.

Prowadzimy kurs języka polskiego.

Wysłaliśmy już kilka transportów humanitarnych do Tarnopola.

Nasze działania są wspierane przez wiele osób i firm z Polski, ale i z zagranicy.

Dzięki dobrodziejom z Niemiec przyjechały w ostatnim czasie dwa tiry pomocy. Już cześć tej pomocy została przekazana dalej na Ukrainę. Również jest ona rozdysponowana wśród uchodźców przebywających we Wrocławiu.

Od 22 marca przy karłowickim kościele w tzw. cukierence (al. Kasprowicza 26, Wrocław) jest otwarty punkt wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy. Jest on czynny we wtorki miedzy godz. 15 a 16 oraz w sobotę od godz. 11 do 13.

Ostatnią inicjatywą jest świetlica popołudniowa dla dzieci uchodźców, która została uruchomiona w budynkach klasztoru przy ul. Redyckiej 10 we Wrocławiu.

Wszystkim tym, którzy wspierają nasze działania składamy wielkie BÓG ZAPŁAĆ!!!