Treść główna

Kuchnia Charytatywna

Kuchnia czynna jest od poniedziałku do soboty od godziny 12.00 do wydania ostatniego posiłku. Zupa wydawana jest dla jedzących na miejscu i na wynos. Każdy, kto przychodzi zostaje nakarmiony. Na darmowe posiłki przychodzą głównie ludzie starsi, bezdomni, ubodzy, osoby uzależnione oraz rodziny wielodzietne. Dla wielu z nich jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Posiłki składają się z gorącej zupy, pieczywa i herbaty. Często w miarę możliwości do posiłków dodawane są inne produkty żywnościowe.

Cała działalność kuchni oparta jest na ofiarności ludzi dobrej woli, którzy wspierają jej dzieło finansowo, przez konkretne produkty żywnościowe czy wyposażenie kuchni lub przez swoją charytatywną pracę.

Wielu podopiecznych kuchni wyraża wdzięczność za opiekę poprzez pomoc w naszej jadłodajni, polegającej na rozładunku produktów spożywczych, obieraniu warzyw, drobnych pracach remontowych i ogrodowych. W wolontariat angażują się ludzie w różnym wieku i, co ważne i cenne, bardzo często również młodzież. Liczna grupa to ministranci i studenci związani z franciszkanami. Nie liczą przy tym swego czasu, nie czekają na jakiekolwiek gratyfikacje, działają z własnej woli – w pełni oddani idei pomocy Bliźniemu.

Kuchnia Charytatywna współpracuje z organizacjami pozarządowymi znajdującymi się na terenie naszej parafii, między innymi Fundacją ARKA, której podopieczni włączają się w prace w kuchni, jako wolontariusze. Jest to przykład aktywizacji i rozwoju osób niepełnosprawnych. Zajęcia te przygotowują ich do usamodzielnienia się.