Treść główna

Klub seniora Nazaret

Klub seniora Nazaret, prowadzony przez Fundację, to miejsce dla osób nieaktywnych zawodowo, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, uczyć się, brać udział w akcjach na rzecz lokalnej społeczności, twórczo spędzać czas wolny, brać dział w warsztatach z zakresu poprawy zdrowia fizycznego i sprawności umysłowej, rozwijać swoje zainteresowania i… cieszyć się życiem!

Zapisy i informacje można uzyskać w siedzibie fundacji lub pod nr telefonu: 793 222 344 (Marzena Kegel). Z koordynatorem klubu można również kontaktować się drogą e-mailową: klubsenioranazaret@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Klub-Seniora-Nazaret-101639238418660