Treść główna

Misja i wizja Fundacji

Misja Fundacji

Niesiemy pomoc osobom bezdomnym, ubogim, starszym i potrzebującym wsparcia. Pomagamy im godnie żyć dając ciepły posiłek, ucząc zawodu, asystując w szukaniu pracy, dając wsparcie specjalistów w zakresie prawa, pomoc duchową, podnosząc ich samoocenę.

Wizja Fundacji

W wyniku naszego konsekwentnego i profesjonalnego działania pragniemy ograniczyć lub wyeliminować skutki różnic ekonomiczno-bytowych i minimalizować problemy społeczne jakim są bieda i niedostatek, poprzez działania pomocowe, edukacyjne, integracyjne, duchowe.

Wiemy, że tylko konsekwentnie realizowane działania, oparte na profesjonalnym planie, mogą ograniczyć, a nawet wyeliminować, problem ubóstwa we Wrocławiu. Wizją fundacji jest:

  • zabezpieczenie ciepłego posiłku dla najuboższych mieszkańcowi Wrocławia,
  • zminimalizowanie problemu ubóstwa w obszarze miasta Wrocławia,
  • nawiązanie dobrej współpracy i stworzenie wspólnego planu pomocowego z lokalnymi organizacjami i instytucjami pomocowymi,
  • dotarcie do osób będących w podeszłym wieku, a potrzebujących pomocy,
  • aktywizowania środowiska w działania na rzecz drugiego człowieka.