Treść główna

Kursy zawodowe

Jedną z najważniejszych spraw, w której możemy pomóc naszym podopiecznym jest wspierane ich w szukaniu pracy i przyuczenie do wykonywania zawodu. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, od 4 lat prowadzimy zajęcia w zakresie przygotowania do pracy w małej gastronomii. Od tego czasu z kursu skorzystało 140 osób – wiele/kilkanaścioro z nich znalazło zatrudnienie we wrocławskich restauracjach i szkolnych stołówkach.