Treść główna

Historia

Fundacja Antoni została założona w 2015 roku przez Prowincję Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Fundacja została powołana z myślą o kontynuacji i poszerzeniu dotychczasowych działań Franciszkanów na rzecz drugiego człowieka. Obecnie głównym działaniem jest prowadzenie kuchni charytatywnej, prowadzonej przez prowincję od 1992 roku. Działalność fundacji jest ukierunkowana na niesienie pomocy i udzielanie wsparcia drugiemu człowiekowi.

Historia Kuchni Charytatywnej

Kuchnia Charytatywna Franciszkanów we Wrocławiu – Karłowicach powstała w 1992 r. z myślą o najbardziej potrzebujących parafianach. Inicjatorem tego dzieła był brat Marcin Kaminiorz. On też był pierwszym dyrektorem kuchni. Kolejnym ojciec Antoni Dudek, a od 2004 roku kuchnię prowadzi br. Rafał Gorzołka.

Inicjatywa utworzenia kuchni powstała na wzór działań, jakie prowadzą bracia w Rzymie przy francszkańskim Uniwersytecie „Antonianum”. Kuchnia zaczynała swoją działalność od wydawania kilkunastu porcji zupy dziennie. Z roku na rok rosła liczba korzystających z naszej pomocy. Dzisiaj w kuchni wydaje się około 500 porcji zupy dziennie. Obecnie ze stołówki korzystają nie tylko parafianie z parafii św. Antoniego, ale również mieszkańcy z całego miasta, a nawet osoby spoza Wrocławia.

Więcej informacji o działalności Kuchni Charytatywnej