Treść główna

Pomóż nam nieść pomoc

Fundacja Antoni Prowadzona przez Franciszkanów przy klasztorze na Karłowicach we Wrocławiu od lat wspiera i pomaga osobom ubogim, bezdomnym, starszym i samotnym. Głównym działaniem to prowadzenie kuchni charytatywnej która już istnieje 30 lat. Każdego dnia posiłki są przygotowywane dla 550 osób. To jedno z wielu działań jakie podejmuje dla swoich podopiecznych. prowadzonych jest wiele działań pomagających wyjść z bezdomności, ubóstwa czy też bezrobocia. Drugim wielkim działaniem to prowadzenie Klubu Seniora Nazaret, który gromadzi ponad 80 osób. To wielkie dzieło sprawia że wiele osób starszych odzyskuje radość i chęć do życia. Zajęcia prowadzone są z ukierunkowaniem na wsparcie w zdrowiu fizycznym, duchowym i intelektualnym. Wszystkie zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości naszych uczestników. To niezmiernie ważne aby dać ludziom radość i cel w życiu, aby każdy ich dzień stawał się bardziej radosnym i aktywnym. 

Dlatego zachęcamy do wsparcia naszych dzieł poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Antoni. KRS: 0000543735