Treść główna

Praca trwa

Załoga Kuchni Charytatywnej pozdrawia wszystkich. Każdego dnia pracujemy i przygotowujemy posiłek na 500 osób oraz robimy paczki dla 50 osób starszych i samotnych.