Treść główna

Podziękowanie

Fundacja Antoni pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję „Boże Narodzenie w pudełku po butach”. Akcja ta została po raz pierwszy przeprowadzona w Polsce z naszej inicjatywy w 2015 roku. Akceptacja z jaką się spotkała była duża. Ludzie bardzo chętnie włączali się w akcję. Dziś akcja przybiera coraz większego zasięgu wśród darczyńców i ludzi chcących się podzielić radością z Bożego Narodzenia poprzez mały prezent od serca.

W tym roku zebraliśmy około 1200 paczek dla podopiecznych Kuchni Charytatywnej ,którą prowadzimy. Podczas wigilii organizowanej przez nas 20.12.2019. uczestniczyło 506 osób. Paczki te sprawiły wielką radość osobom ubogim i samotnym, gdyż już zapomnieli jak to jest dostać prezent. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki przygotowane przez ludzi dobrego serca. Pozostałe prezenty trafiły do kilku świetlic środowiskowych i osób samotnych.

Wszystkim bardzo dziękujemy za dar serca i zaangażowanie na rzecz potrzebujących.

Brat Rafał Gorzołka
Prezes Fundacji Antoni